logo

Actualitat Notícies

Consum de peix fresc i congelat en les llars descendeix en 2017

El consum de peix fresc i congelat en les llars espanyoles s'ha mantingut en la corda fluixa en 2017, amb descensos acusats en l'índex per càpita (-8,6 %), en un exercici en el qual el preu mitjà d'aquests productes *repuntó més d'un 6 % respecte a 2016.

Són les dades que s'extrauen de l'Informe del consum d'alimentació a Espanya 2017, segons el qual, el consum domèstic de peix va caure un 3,3 % respecte 2016, encara que en termes de valor augmenta lleugerament (0,9 %) com a conseqüència de l'increment en el preu mitjà del 4,4 % (8,29 euros/quilo).

Les llars van destinar el 13,29 % de la despesa en alimentació i begudes a la compra de peix, amb un desemborsament per càpita de 196,71 euros i un consum de 23,73 quilos per persona i any, una quantitat -aquesta última- un 6,9 % menor que en 2016.

El peix fresc és la categoria que major presència va tenir en les llars, amb un 44,4 % de la quota en volum sobre el total pescat, però el seu consum es *readujo un 5,1 %.

Les llars van destinar el 5,52 % del pressupost per a alimentació i begudes a la compra de peix fresc, la qual cosa implica una despesa per persona de 81,66 euros, un 4,8 % menor que l'invertit durant l'any anterior.

El consum per càpita va ser de 10,54 quilos, significativament inferior a 2016 (-8,6 %).

En congelat, durant 2017 va baixar un 5,1 % el seu consum mentre que la despesa realitzada puja un 0,8 % a causa de l'increment de preu (+6,2 %), que va tancar en 7,30 euros/quilo.

Cada persona va consumir l'any passat un 8,6 % menys de peix congelat, de manera que es va situar en 2,50 quilos per persona i any.

El consum domèstic de mariscs, mol·luscs i crustacis també es va reduir un 2,8 %, mentre que el valor va créixer un 0,6 %.

El preu mitjà va tancar l'any en 8,60 euros/quilo, la qual cosa implica un increment del 3,5 % en comparació de l'any anterior i el consum per càpita va ser de 6,28 quilos per persona i any, 6,5 % menys anual.

La compra de conserves de peixos i mol·luscs, a diferència de la categoria anterior, *repuntó un 1,7 % mentre que el valor va créixer en major proporció (+5,7 %) recolzat en un augment de preu d'un 3,8 % en comparació de 2016 (9,70 euros/quilo).

Disminueix el consum per càpita de conserves un 2,1%, amb una quantitat mitjana ingerida per persona i any de 4,42 quilograms.

En restauració, durant 2017 el consum de peixos i mariscs va tenir una demanda de 134,47 milions de quilograms, distribuïts entre 580,40 milions de consumicions.

El consum mitjà aproximat per càpita va ser de 4,01 quilos, la qual cosa significa que el 13,2 % del consum total es realitza fora de les llars.

Pot consultar la notícia original *AQUI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías