logo

Actualitat Notícies

El consum de productes de brioixeria aumenta un 1,5% a Espanya

Els espanyols han incrementat el consum dels productes de brioixeria/pastisseria, galetes i cereals en un 1,5%, amb una mitjana que se situa en 14,09 Kg per persona i any,segons es desprèn de l'estudi del Panell de Consum en la llar durant el període abril 2016-març 2017 que ha elaborat el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (Mapama), en el qual s'analitza l'evolució del mercat, el volum i valor de les compres, el perfil de les famílies més consumidores o les preferències en els hàbits de compres.

Així, l'estudi apunta que les famílies destinen el 4,18% del pressupost de la llar per a alimentació a la compra de productes de brioixeria.

Així mateix, les dades recollides indiquen que les famílies espanyoles van adquirir en aquests 12 mesos un total de 619 milions de Kg, per un valor total de 2.807 milions d'euros, destacant el consum en les llars formades per parelles amb fills de totes les edats, així com les llars monoparentals de classe mitjana i alta.

Per comunitats autònomes destaquen Castella-la Manxa, Balears, Galícia i Astúries com les més consumidores, enfront d'Andalusia i Catalunya, que són les que en menor mesura incorporen aquests productes a la seva dieta.

Quant als hàbits de compra es constata que el 90,2% dels productes s'adquireixen al canal dinàmic (súper, híper i tendes de descompte), si bé és el supermercat el que major proporció de compres acumula, amb el 52,9% del volum, la qual cosa suposa un increment del 3,2% en relació amb el període anterior.

La brioixeria, preferida pels espanyols

El Panell de Consum mostra una major preferència dels consumidors per la brioixeria/pastisseria, que representa el 43,3% del total dels productes. El seu consum per càpita ha augmentat un 1,3% entre abril de 2017 i març de 2017, fins als 6,1 Kg per persona i any. També augmenta la despesa per persona i any, encara que de manera més continguda, fins als 30 euros.

Les galetes ocupen el segon lloc en importància amb el 38,8% del total dels productes. El seu consum per càpita se situa en 5,47 Kg per persona i any, la qual cosa suposa un creixement de l'1,7%, constatant-se igualment un increment del 2,7% de la despesa per càpita, fins als 19,13 euros per persona i any.

En tercer lloc se situen els cereals, representant el 12% del total, amb un consum per càpita que es manté estable, amb una mitjana d'1,69 Kg per persona i any, i una despesa anual per individu de 6,47 euros.

L'estudi també analitza l'evolució del mercat dels productes nadalencs, que mostra un increment en el consum del 3,7%, amb un consum per càpita de 0,83 Kg per persona i any.

Pots consultar la notícia original AQUI

© 2015 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías