logo

Actualitat Notícies

La intención d’estalviar per part dels espanyols, aconsegueix màxims històrics

La intenció de seguir estalviant per part dels espanyols a va augmentar 2,6 punts a l'agost i se situa en un 41,6%. Són dades de l'Observatori Cetelem d'estalvi un baròmetre de consum que mesura mes a mes l'estat dels consumidors espanyols i els seus comportaments de compra.

Si comparem aquesta dada amb la dada de fa un any, hi ha una millora de 9,8 punts percentuals. En termes globals, la intenció d'estalvi aconsegueix màxims històrics des del primer registre (novembre 2014).

El percentatge dels espanyols que han estalviat és del 41,8%, enfront del 44,2% que ho va fer el mes anterior, la qual cosa significa una disminució de 2,4 punts percentuals. La variació interanual puja 2,3 punts.

NdP-Observatorio_Cetelem_07_09_grafico_ahorro


L'enquesta realitzada per Cetelem també mesura la valoració de la situació general i personal dels consumidors, que segueixen manifestant-se moderadament optimistes, encara que valoren millor la seva situació personal (6,27 sobre 10) que la general del país (5,34).

En el passat mes d'agost la diferència entre ambdues es va ampliar lleugerament en aconseguir els 0,93 punts. Com a dada significativa, respecte a la situació general, la nota que atorguen els majors de 55 anys destaca per sobre de la mitjana (5,6 enfront del 5,3).

L'indicador de la situació personal augmenta 0,07 punts respecte al mes anterior (6,20). En el cas de la situació general hi ha un augment de 0,08 punts, mantenint-se ambdues en els màxims dels dos últims anys. Si realitzem una comparació anual, respecte a agost de 2016, la nota atorgada a la situació general ha passat d'un 4,76 a l'agost de 2016 a un 5,34 aquest any, la qual cosa suposa un increment de 0,58 punts.

Crida l'atenció que els consumidors entre 35 i 44 anys destaquen per sobre de la mitjana quant a la seva visió positiva de la seva situació personal (6,5 vs 6,3).

Intenció de compra dels consumidors

Quant a la intenció de compra (agost 2017), els principals conceptes per als propers tres mesos són el turisme, 19,5%; la tecnologia/informàtica, 18,2%; serveis dentals, 15,2%; mobles i complements de decoració, 13,5%; i tèxtil esports, 13,0%. Per canals, en l'online destaca el turisme, 10,8%; la tecnologia/informàtica, 8,4%; els smartphones, 5,3%; tèxtil esports, 3,9% i finalment tractaments de bellesa, 3,4%.

Si parlem de canal offline, destaquen els serveis dentals, 14,7%; mobles/ complements, 10,2%; tecnologia/Informàtica, 9,8%; tèxtil esports, 9,1% i tractaments de bellesa, 8,9%.

Pot consultar la notícia original ACÍ

© 2015 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías