logo

Actualitat Notícies

Les reclamacions a Consum es disparen en 2017 per les clàusules solc

El Consorci Extremeny d'Informació al Consumidor, dependent de l'institut de Consum d'Extremadura (*INCOEX), va tramitar un total de 5.083 expedients, molts d'ells motivats per reclamacions de clàusules solc, la qual cosa suposa un increment del 11% en relació a l'any anterior.

A més, ha aconseguit un percentatge d'acord amistós en les mediacions realitzades proper al 70% segons les dades de l'informe d'Actuacions del Consorci 2017.

Del total d'expedients tramitats, 3.832 corresponen a reclamacions, mentre que 1.251 es refereixen a consultes i es mantenen com a matèries més reclamades, en relació a l'any anterior, telecomunicacions, amb 1.340, seguida de serveis bancaris, amb 1.103, energia amb 741 i habitatge amb 327, entre unes altres.

L'augment d'expedients respecte a l'any anterior s'ha produït tant en les reclamacions (6,31%) com de consultes (25,58%), la qual cosa demostra, al seu judici, la confiança en el servei entre els consumidors extremenys, i es converteix en referència al coneixement i defensa dels seus drets i deures.

Encara que segueix sent telecomunicacions la matèria més reclamada, s'ha produït un descens de les reclamacions en aquesta matèria respecte a l'any anterior superior al 20 per cent.

Per contra, s'ha produït un creixement notable en el sector de serveis bancaris generat per les clàusules solc i les despeses de constitució d'hipoteca, que supera el 59 per cent, i ho situen per primera vegada en el segon sector més reclamat durant enguany.

Aquest informe arreplega que s'ha produït un al·luvió de reclamacions sobre clàusules solc motivades per la sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la UE, que planteja la limitació de la *retroactividad i que conclou que la declaració judicial de caràcter abusiu d'una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existit.

Per tant, la valoració econòmica de les reclamacions presentades s'ha disparat a conseqüència de les motivades per clàusules solc, que comporten valors molt elevats i han aconseguit els 10.084.273 euros.

Pot consultar la notícia original *AQUI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías