logo

Actualitat Notícies

Ús obligatori de màscares

Des del 21 de maig és obligatori l'ús de màscara en els recintes tancats i també a l'aire lliure quan no siga possible mantindre una distància interpersonal de dos metres: han de portar-la tots els usuaris majors de 6 anys. Des d'OCU demanem que, davant l'obligatorietat, s'assegure l'accés a màscares assequibles també per als xiquets i per a consumidors vulnerables.

El Boletín Oficial del Estado ha publicat l'ordre del Ministeri de Sanitat que obliga a l'ús de màscares quan no siga possible mantindre la distància interpersonal de dos metres.

Màscares obligatòries per a majors de 6 anys

Des del dijous 21 de maig i durant tota la vigència de l'actual estat d'alarma (i les seues possibles pròrrogues), el ús de màscares passa a ser obligatori en qualsevol recinte tancat d'ús públic o obert al públic, i també al carrer i en espais a l'aire lliure quan no siga possible garantir una distància interpersonal de dos metres. L'ordre no dóna més detalls, però cal entendre que en la pràctica això afecta a les zones més concorregudes, de passeig… Davant el dubte, el millor és portar la màscara quan s'isca de casa.

L'obligatorietat de les màscares afecta a tots els usuaris de més de 6 anys.
També es considera “molt recomanable” (encara que no és obligatori) que les utilitzen els xiquets d'entre 3 i 5 anys.
Els xiquets menors de 3 anys no han d'usar-les.
Qui estan exempts de l'obligació?

Hi ha algunes excepcions a la norma. Explícitament, estan alliberades de l'obligatorietat de l'ús de màscara algunes persones

  • Els qui tenen algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara.
  • Els qui tinguen problemes de salut justificats que ho desaconsellen.
  • Persones amb discapacitat, o dependència o que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • A més, òbviament, no cal portar màscara en activitats que, per la seua pròpia naturalesa, resulten incompatibles amb el seu ús (com la ingesta d'aliments i begudes). Ni tampoc davant una causa de força major o necessitat.

Quines màscares cal usar?

És obligatori portar qualsevol tipus de màscara que cobrisca el nas i la boca, preferentment higièniques i quirúrgiques. 

Aquests són els diferents tipus de màscares:

tipos de mascarillas

A més, és important usar-les bé i saber com rebutjar les màscares adequadament... i també ensenyar als xiquets a fer-ho.

Màscares accessibles i assequibles per a tots

Davant l'obligatorietat de l'ús de màscares per a qualsevol usuari de més de 6 anys, OCU ha fet una sèrie de peticions al Ministeri de Consum:

  • Que es fixen preus màxims per a totes les categories, no sols per a les quirúrgiques.
  • Que es valore algun tipus d'ajuda per a la seua adquisició dirigida als usuaris econòmicament més vulnerables. L'ús de màscares pot suposar un desemborsament notable: una família amb dos xiquets que necessite màscares tots els dies podria haver de pagar al voltant de 110 euros al mes.
  • Que les autoritats sanitàries asseguren el proveïment de màscares infantils de tipus quirúrgic o higiènic en les farmàcies: un ràpid sondeig d'OCU revela que només una de cada tres disposa de models autoritzats; i són bàsicament màscares FFP2, no reutilitzables, amb un cost mitjà de 5,80 euros la unitat.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías